Αγαπητοί συνάδελφοι,

στο παρακάτω μήνυμα της WFOT αναφέρεται πληροφορία από την Επιστημονική Επιτροπή του επόμενου Παγκόσμιου Συνεδρίου Εργοθεραπείας που θα πραγματοποιηθεί στην Ιαπωνία το 2014. Οι ενδιαφερομενοι θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσουν με την Εκπρόσωπο του ΣΕΕ στη WFOT, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: karabetsoum@hotmail.com

Με εκτίμηση Μαίρη Καραμπέτσου,

Γεν.Γραμματέας ΣΕΕ, WFOT Delegate

 

Team Japan's Scientific Program Committee are in the process of recruiting reviewers for the English abstracts for the WFOT Congress 2014, Yokohama. So far they have a list of  300 people accumulated from the past WFOT Congress. They are hoping to have 500-600 international reviewers in addition to Japanese bilingual reviewers, and would appreciate if you could recommend any occupational therapists or yourself to be enlisted as the English reviewers for the WFOT Congress 2014.
Information required are: full name, country, and e-mail address.
The Scientific Program Committee will send a formal information sheet to each enlisted reviewer.
Please send your reply mail to: wfot2014@c-linkage.co.jp
Thank you for your cooperation.
Best regards
Noriko Tomioka
WFOT Delegate (Japan) Team Japan Scientific Program Committee