Προθεσμία μέχρι 5/9

Πληροφορίες:

τηλ: 210 2692880 & 210 2692881

site: http://www.kean.gr/web//guest/press/-/journal_content/56_INSTANCE_8s6Z/10154/102572