Τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών μπορούν να διαβάσουν τις αναφορές των ομάδων εργασίας του συλλόγου από εδώ.