1) Δήλωση του ΣΕΕ (30/11/11) προς τον τότε Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κύριο Ανδρέα Λοβέρδο με την υποστήριξή μας προς τους χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, τις οικογένειές τους, τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας καθώς και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

2) Δήλωση του ΣΕΕ, στα αγγλικά, με την υποστήριξη της WFOT και· COTEC

3) Eπιστολή υποστήριξης από την Πρόεδρο της WFOT, μετά το αίτημα μας για υποστήριξη σχετικά με το κοστολόγιο της συνεδρίας