1η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών

για τη διετία 2012-2013

Πέμπτη 17-5-2012 και ώρα 18.30 στα γραφεία του Σ.Ε.Ε
(Ακαδημίας 91-93, 3ος όροφος, Αθήνα)

Σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί την

Κυριακή 20-5-2012 και ώρα 18.00 στο Κέντρο Λειτουργικής Φυσικοθεραπείας

(Πρωτογένους 8, 1ος όροφος, Μοναστηράκι)

Ημερήσια Διάταξη

  • Έγκριση Προγραμματισμού Δράσης Σ.Ε.Ε. για τη διετία 2012-2013
  • Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ.
  • Απόφαση ΚΕΣΥ σχετικά με την κοστολόγηση συνεδριών Εργοθεραπείας: ενημέρωση για ενέργειες Σ.Ε.Ε.
  • Ενημέρωση από υπευθύνους ομάδων εργασίας
  • Διάφορα θέματα