Αγαπητά μέλη,

Σας ενημερώνουμε πως 18-20 Οκτωβρίου θα λάβει χώρα στο Βίλνιους της Λιθουανίας η 18η ετήσια συνάντηση της ENOTHE.
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή περιλήψεων είναι η 1η Μαίου 2012.

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση http://enothe.eu/index.php?page=activities/meet/ac12/default
Για καλύτερο συντονισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον σύνδεσμο του ΣΕΕ στην ENOTHE, Κανταρτζή Σάρα, στη διεύθυνση skanta@ath.forthnet.gr