ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στη χθεσινή συνεδρίαση του ΚΕΣΥ έγινε αποδεκτή η πρόταση του ΣΕΕ για κοστολόγηση της εργοθεραπείας ως συνεδρία με 15 ευρώ.
Ο ΣΕΕ ενημερώνει τώρα τους εμπλεκόμενους φορείς.

Κεραμιώτου Κυριακή