Κάθε μήνα το περιοδικό  International Journal of Therapy and Rehabilitation ανεβάζει στην ιστοσελίδα του ένα 'peer-reviewed module for Continuing Professional Development'. Aυτό το μήνα έχει θέμα την κριτική ανασκόπηση άρθρων (reading and reviewing articles)

Μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν από την παρακάτω ιστοσελίδα, πατώντας το κουμπί "Try our free module here"

www.ijtr.co.uk (the International Journal of Therapy & Rehabilitation website).