Κατά την ψήφιση στον Νόμου στη Βουλή που περιλαμβάνει και τις Ρυθμίσεις για τις  Ληξιπρόθεσμες Οφειλές  έγιναν 2 βασικές αλλαγές

  1. H ρύθμιση σε 48- 60 δόσεις , με έκπτωση των προσαυξήσεων κατά 25 % , θα ισχύει υπό προϋποθέσεις ( οι οποίες και θα ανακοινωθούν )
  2. Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης για Ρύθμιση ορίζεται η 29η Φεβρουαρίου.

Για την Ρύθμιση των Ασφαλιστικών Εισφορών θα επανέλθουμε .

 

Με εκτίμηση,


Για την CompuTax ΑΕ

Ιάκωβος Γκούμας