το 3ο μάθημα με θέμα 'Λειτουργική Ανατομική Άκρας Χειρός - Συνήθεις Δυσλειτουργίες' θα πραγματοποιηθεί στις 10 & 11 Δεκεμβρίου 2011, ώρα 10.00 στο Αμφιθέατρο ΕΕΧΟΤ "Παύλος Κονιαλίδης", Φλέμιγκ 20, Μαρούσι (στο ισόγειο των γραφείων της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας).

Δείτε το χάρτη από εδώ.

Μετά το πρωινό μάθημα του Σαββάτου θα ακολουθήσει σε επανάληψη -για όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει- το πρώτο μάθημα με θέμα 'Λειτουργική Ανατομική του Ώμου - Συνήθεις Δυσλειτουργίες'.