Τίτλος: Η ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
Συγγραφέας: Δρ. Τζονιχάκη Ιωάννα, Εργοθεραπεύτρια, Καθηγήτρια Εργοθεραπείας, Τμήμα Εργοθεραπείας, ΣΕΥΠ, Τ.Ε.Ι. Αθήνας
Εκδόσεις: Mendor Editions S.A. 109 σελίδες, (2010)

Το βιβλίο αυτό έρχεται να καλύψει ένα κενό στο χώρο της ελληνικής βιβλιογραφίας όσον αφορά την εργοθεραπεία και μάλιστα στο χώρο της τρίτης ηλικίας.

Το βιβλίο κυκλοφόρησε στα τέλη του 2010 και σε αυτό παρουσιάζονται λεπτομερώς όλα τα επίπεδα της κλινικής πρακτικής που αφορούν στην εργοθεραπεία σε ηλικιωμένους, όπως αυτά προκύπτουν μετά από ανάλυση και επεξεργασία ερευνητικών και βιβλιογραφικών δεδομένων, αλλά και μέσα από το πρίσμα της πολύχρονης εμπειρίας της συγγραφέως.

Στα δύο πρώτα κεφάλαια δίνονται οι ακριβείς ορισμοί των γηρατειών, καθώς και τα απαραίτητα δημογραφικά στοιχεία που αφορούν στη γήρανση του πληθυσμού.

Στα τρία επόμενα κεφάλαια αναλύονται οι αλλαγές που συμβαίνουν με την πάροδο της ηλικίας και πώς αυτές επηρεάζουν την επιλογή και εφαρμογή του κατάλληλου προγράμματος εργοθεραπείας.

Στη συνέχεια, θεωρίες που αφορούν στα γηρατειά, στη διαδικασία συνταξιοδότησης αλλά και στην ανάλυση των θεωρητικών μοντέλων της εργοθεραπείας αναφέρονται στα επόμενα τρία κεφάλαια.

Τέλος, τα κεφάλαια 9 έως 19 πραγματεύονται με σαφήνεια όλες τις εκφάνσεις της εργοθεραπευτικής παρέμβασης στις διάφορες διαγνωστικές κατηγορίες των ατόμων της τρίτης ηλικίας. Το συγκεκριμένο βιβλίο, γραμμένο με σαφήνεια και καθαρότητα λόγου, μπορεί να αποτελέσει ένα βασικό οδηγό κλινικής συλλογιστικής και ταυτόχρονα ένα χρήσιμο εργαλείο με πρακτικές κατευθύνσεις για όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με τα άτομα της τρίτης ηλικίας.

Ελένα Δέσποινα
Εργοθεραπεύτρια,
Κέντρο Alzheimer Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ»

Αναδημοσίευση από το περιοδικό "ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ", τεύχος 46