Αγαπητοί συνάδελφοι,

στο παρακάτω μήνυμα θα ενημερωθείτε για την νέα ιστοσελίδα της ΕΝΟΤΗΕ, καθώς και για την 17η Ετήσια Συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί φέτος στην Ghent του Βελγίου , από 3 - 5 Νοεμβρίου 2011. Θέμα της συνάντησης είναι ¨"2011, Ευρωπαϊκό Έτος για τον Εθελοντισμό". Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να καταθέσουν περίληψη για εργασία ως 15 Μαίου 2011.


Dear ENOTHE members,

DOT EU WEBSITE:

Today marks the official launching of the re-new ENOTHE website with a more representative and independent address; www.enothe.eu

As it could be seen upon a visit to the website, information has been redesigned among others to make it easier for access. Please note that works on this website has not been rested yet, as we have further plans to make the website more interactive, informational, dynamic with currency and even therapeutic!

THE 17 ANNUAL MEETING GHENT, BELGIUM

Abstract forms are now available on the website for all who wish to participate in this year's Meeting at Ghent. The ENOTHE Board have worked painstakingly in ensuring that in as much as this year's AM celebrates the European Year theme of Volunteering, it is given a broader scope that connects with Occupational Therapy (education and practice). Student projects at this year's meeting could for instance see variety in the form of poster presentation etc. The abstract forms have consequently been reviewed by the Board.

Please visit the website for the reviewed abstract submission form. This form is to be used by all who wish to present at the Annual Meeting including students. The deadline for submitting the abstract form (all, including students) is 15th May 2011.

THE HANNEKE VAN BRUGGEN LECTURE

This year's ENOTHE Congress at Ghent will hold the 1st HVB Lecture, which was created at Stockholm 2010 to honour the erstwhile Executive Director, Mrs. Hanneke Van Bruggen. For more information about how to send your application towards this lecture, please visit the Annual Meeting Ghent, Belgium page on the website: www.enothe.eu The deadline for sending in nomination forms is June 1st, 2011.

If you have any questions regarding the 17th ENOTHE Annual Meeting to be held in Ghent , do not hesitate to contact us. We look forward to receiving your abstracts and to seeing you all in Ghent! With the very best wishes to you in everything.

 

Med venlig hilsen/

Best regards

Emmanuel Adjei

Secretary

ENOTHE Office.

Metropolitan University College

Sigurdsgade 26

DK-2200 Copenhagen N

Tel: +45 72 4875 92

e-mail: emad@phmetropol.dk

www.enothe.eu