Παλιά μου τέχνη κόσκινο … που λένε και στο χωριό μου .

Κάθε Υπουργός Οικονομικών στα δύσκολα , βρίσκει ότι του χρωστάμε όλοι από κάτι. Άλλος 700 τον χρόνο , άλλος 1000 , άλλος 350 και έτσι πορεύονται τα 30 τελευταία χρόνια τουλάχιστον.

Θα έγραφα Έλεος αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει , ούτε έλεος , ούτε τσίπα .

Στα Τεχνικά τώρα.

Από τις 20 Οκτωβρίου θα αρχίσει η αποστολή των Εκκαθαριστικών σημειωμάτων της Περαίωσης , από την ΓΓΠΣ , η οποία θα περιλαμβάνει τις Χρήσεις που εμφανίζονται  ανέλεγκτες , τον τζίρο που δηλώσαμε σε κάθε χρήση , το οφειλόμενο ποσό και τέλος την προκαταβολή 20% και τις υπόλοιπες δόσεις μέχρι εξόφλησης.

Την προκαταβολή θα πρέπει να την πληρώσουμε μέχρι και τις 18/11/2010 .

Αν τώρα κατά την παραλαβή του σημειώματος παρατηρήσουμε κάποιο λάθος , θα πρέπει να απευθυνθούμε στην Δ.Ο.Υ που ανήκουμε , να ζητήσουμε νέα εκκαθάριση , που με βάσει την εγκύκλιο πρέπει να γίνει άμεσα , να μας δώσουν νέο σημείωμα με τα σωστά ποσά , που πλέον θα πρέπει να καταβάλλουμε την προκαταβολή έως και τα 29/11/2010.

Όταν εξοφλήσουμε το πλήρες ποσό για το «συγχωροχάρτι « , μπορούμε να μην διαφυλάξουμε τα βιβλία και τα στοιχεία μέχρι και το 2005 . Η λέξη διαφύλαξη στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι συνώνυμη της λέξης καταστροφή .

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν όσοι πιθανά έχουν παραβάσεις , οι οποίες είτε είναι στα Δικαστήρια , είτε δεν έχουν ακόμα ξεκαθαριστεί από τις τοπικές Δ.Ο.Υ .

Στην Περαίωση χωράνε όλοι και κακοί και καλοί.

Θυμόμαστε επίσης ότι αν έχουμε αυτοπεραιώσει έως και το 2007 , ποσό επιπλέον φόρου , μπορεί να προκύψει , μόνο αν το ΑΦΜ σας είχε επιλεγεί για έλεγχο . Από την μικρή μου εμπειρία στον κλάδο σας , με βάσει τον τζίρο σας και τα Καθαρά Κέρδη θεωρώ δύσκολο να είχατε επιλεγεί για έλεγχο , άρα δεν πρέπει για τα έτη αυτά να υπάρχει ποσό μ εξαίρεση το 2003 , στο οποίο δεν υπήρχε αυτοπεραίωση .

Για τα έτη 2007 και 2008 , για όσους έχουν αυτοπεραιώσει και θεωρώ ότι είσαστε οι περισσότεροι από τον κλάδο σας , θα πληρώσετε το 50% του ελάχιστου ποσού δηλ . 350 ευρώ ανά έτος . Αν δεν έχετε αυτοπεραιώσει θα κληθείτε να πληρώσετε τα 700 ευρώ που είναι και το ελάχιστο για τους ελεύθερους επαγγελματίες .

Με εκτίμηση

Ιάκωβος  Γκούμας