Τα οφέλη που αποκομίζουν οι εργοθεραπευτές ως ατομικά μέλη της W.F.O.T.είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Tα ατομικά μέλη, με ειδικό κωδικό που τους στέλνεται, μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας ώστε να ενημερώνονται άμεσα για τις διεθνείς εξελίξεις στο επάγγελμα, για την ανταλλαγή πληροφοριών, απόψεων και ερωτήσεων, να έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων της, που αφορά σε επαγγελματίες και φοιτητές Εργοθεραπείας, καθώς και να λαμβάνουν 2 φορές ετησίως το περιοδικό της W.F.O.T. με θέματα Εργοθεραπείας από όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η δυνατότητα αίτησης για Research Awards που επιδοτούν την πραγματοποίηση ερευνών σχετικά με την εφαρμογή της Εργοθεραπείας.

Ατομικά μέλη στην W.F.O.T. μπορούν να γίνουν μόνο φοιτητές και επαγγελματίες - οικονομικά ενήμερα μέλη Εθνικών Συλλόγων που είναι αναγνωρισμένοι ως Σύλλογοι-Μέλη της W.F.O.T.

Στην Ελλάδα ο μοναδικός αναγνωρισμένος Σύλλογος είναι
ο Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών.

Ετήσια συνδρομή για επαγγελματίες: 21 δολλάρια
Ετήσια συνδρομή για φοιτητές: 17 δολλάρια

Ο Σ.Ε.Ε. κάθε 31 Ιανουαρίου καταβάλλει στην W.F.O.T. την ετήσια συνδρομή του για το τρέχον έτος. (πχ για το 2011, η συνδρομή θα καταβληθεί 31-1-2011 ).Όσα μέλη ενδιαφέρονται να εγγραφούν στην W.F.O.T. μπορούν να καταβάλλουν το ποσό της ετήσιας ατομικής τους συνδρομής στον Σ.Ε.Ε (σε ευρώ), από 20 έως 25 Ιανουαρίου (το ποσό θα εξαρτάται πάντα από την τρέχουσα ισοτιμία), έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν επί πλέον τα έξοδα αποστολής και μετατροπής νομίσματος.

Για να ενημερωθείτε για την διαδικασία συμμετοχής ατομικού μέλους στην W.F.O.T. μπορεί να επικοινωνήσετε με την εκπρόσωπο του Σ.Ε.Ε. Μαίρη Καραμπέτσου, ή την αναπληρώτρια εκπρόσωπο Μαρία Κοντομήτρου. Για να έρθετε σε επαφή με τις εκπροσώπους τηλεφωνήστε στο Γραφείο του Σ.Ε.Ε. τις ημέρες-ώρες λειτουργίας.

Πληροφορίες επίσης για την W.F.O.T. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα : www.wfot.org