Μέσα στα πλαίσια της άμεσης επικοινωνίας μας, παρακαλούμε να αποστείλετε ηλεκτρονικά στο info@ergotherapists.gr τα παρακάτω στοιχεία:
α. Ηλεκτρονική δ/νση που επιθυμείτε να λαμβάνετε πληροφορίες από το Σ.Ε.Ε.
β. Στοιχεία εργασίας (χώρος, εργασίας, διεύθυνση, πληθυσμός-στόχος)
γ. Τυχόν αλλαγές προσωπικών σας στοιχείων (δ/νση, τηλέφωνο επικοινωνίας, κ.τ.λ.)