Στα πλαίσια της διερεύνησης ανάπτυξης προγραμμάτων εκπαίδευσης εργοθεραπευτών θα θέλαμε να ξέρουμε ποια από τα μέλη μας είναι ενταγμένα στο εισαγωγικό μητρώο (μητρώο Α) ή στο μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων (μητρώο Β) του ΕΚεΠιΣ Παρακαλώ να απαντήσετε το συντομότερο δυνατόν γιατί από αυτό θα εξαρτηθούν επόμενες κινήσεις μας.

Παρακαλώ να στείλετε email στο σύλλογο - info@ergotherapists.gr ή στη Σάρα Κανταρτζή στο skanta@ath.forthnet.gr

Ευχαριστούμε θερμά.