Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργοθεραπευτών


εκπρόσωπος: Παπαγεωργίου Άρης


Συμβούλιο Εργοθεραπευτών Ευρωπαϊκών Χωρών

cotec logo 320x120

εκπρόσωπος: Βένερη Κατερίνα


Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εργοθεραπεία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

enothe logo

σύνδεσμος: Κανταρτζή Σάρα

Επιλογές Μενού