Ύστερα από μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο ο Gary Kielhofner απεβίωσε στις 02-09-2010. Η δουλειά του για την προώθηση του επαγγέλματος μας ήταν ιδιαίτερη σημαντική και θα έχει επιρροή στη πρακτική μας για πολλά χρόνια ακόμη.

Το ΔΣ