ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όπως ήδη γνωρίζετε, ο Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών κίνησε μέσω του νομικού του συμβούλου την διαδικασία για την δικαστική διεκδίκηση και δη την αναδρομική καταβολή στους εργοθεραπευτές του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (150,00 ΕΥΡΩ μηνιαίως) του άρθρου 15 του Νόμου 4024/2011.

Ο βασικός ισχυρισμός που προβλήθηκε δια των σχετικών δικογράφων εντοπίζεται στην παραβίαση της αρχής της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων. Ειδικότερα υποστηρίχθηκε η άποψη, ότι εφόσον οι εργοθεραπευτές των δημόσιων νοσοκομείων απασχολούνται κάτω από τις ίδιες συνθήκες με το νοσηλευτικό προσωπικό, θα πρέπει να λαμβάνουν και αυτοί το συγκεκριμένο επίδομα και μάλιστα στην πλέον αυξημένη εκδοχή του, δηλαδή αυτή των 150 ΕΥΡΩ μηνιαίως.

Ήδη η πρώτη αγωγή, που αφορούσε εργοθεραπευτές που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο, συζητήθηκε και έγινε δεκτή.

Ειδικότερα, στις 12-01-2016 δημοσιεύτηκε η υπ’αριθμ. 38/2016 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που κάνει καθ’ολοκληρίαν δεκτή την αγωγή και υποχρεώνει το εναγόμενο νοσοκομείο να καταβάλει στους ενάγοντες – εργοθεραπευτές το ποσό των 3.600,00 ΕΥΡΩ (24 μήνες Χ 150,00 ΕΥΡΩ) και δη νομιμοτόκως από την ημερομηνία επίδοσης του δικογράφου της αγωγής.

Εν περιλήψει, το Δικαστήριο δέχεται πλήρως, ότι ο αποκλεισμός των εργοθεραπευτών από την λήψη του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας συνιστά αδικαιολόγητη άνιση μεταχείριση αυτών έναντι των λοιπών δικαιούχων υπαλλήλων συναδέλφων τους και οδηγεί σε παραβίαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας, σε συνδυασμό με την αρχή της ίσης αμοιβής, χωρίς να υπάρχει λόγος κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος, για την αποκατάσταση της οποίας πρέπει να εφαρμοστεί και για τους εργοθεραπευτές η διάταξη που ισχύει και για τις κατηγορίες των εργαζομένων, υπέρ των οποίων θεσπίστηκε το ένδικο επίδομα.

Αναμφίβολα πρόκειται για μια μεγάλη δικαστική επιτυχία, που οφείλεται εν πολλοίς στην ουσιαστική και αγωνιστική δράση του Συλλόγου, που ανέλαβε τον εν γένει συντονισμό του όλου εγχειρήματος.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει την μαχητική του πορεία και καλεί σε εγρήγορση, συστράτευση και συμπόρευση όλους τους συναδέλφους. Υπογραμμίζεται, ότι η μαζική εγγραφή στα μητρώα του Συλλόγου θα προσδώσει μια νέα δυναμική και προοπτική στις μελλοντικές μας δράσεις, ώστε να επιτυγχάνουμε την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση των μελών μας και την αποτελεσματικότερη προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων του κλάδου μας.

Η συμμετοχή σας είναι η δύναμη του Συλλόγου μας.