Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών για τη διετία 2018-2019 είναι:

Πρόεδρος: Κεραμιώτου Κ.
Αντιπρόεδρος: Παπαγεωργίου Α.
Γενικός Γραμματέας: Καραμπέτσου Μ.
Ειδικός Γραμματέας: Ευαγγελίου Μ.
Ταμίας: Μπάφας Χ.
Μέλη: Ελένα Δ., Μπούρος Π.


Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια

2016-2017
Πρόεδρος: Κεραμιώτου Κ.
Αντιπρόεδρος: Παπαγεωργίου Α.
Γενικός Γραμματέας: Καραμπέτσου Μ.
Ειδικός Γραμματέας: Μαρουλάκης Γ.
Ταμίας: Μπάφας Χ.
Μέλη: Ελένα Δ., Μπούρος Π.


2014-2015
Πρόεδρος: Κεραμιώτου Κ.
Αντιπρόεδρος: Μπακατσή Σ.
Γενικός Γραμματέας: Καραμπέτσου Μ.
Ειδικός Γραμματέας: Μαρουλάκης Γ.
Ταμίας: Μπάφας Χ.
Μέλη: Μπούρος Π., Παπαγεωργίου Α.


2012-2013
Πρόεδρος: Κεραμιώτου Κ.
Αντιπρόεδρος: Ζωγράφου Φ.
Γενικός Γραμματέας: Καραμπέτσου Μ.
Ειδικός Γραμματέας: Κανταρτζή Σ.
Ταμίας: Μπακατσή Σ.
Μέλη: Μακράκη Ε., Μπούρος Π.


2010-2011
Πρόεδρος: Κεραμιώτου Κ.
Αντιπρόεδρος: Κουλουμπή Μ.
Γενικός Γραμματέας: Καραμπέτσου Μ.
Ειδικός Γραμματέας: Κανταρτζή Σ.
Ταμίας: Ζωγράφου Φ.
Μέλη: Καγκιλέρης Π., Καγιάς Σ.


2008-2009
Πρόεδρος: Κεραμιώτου Κ.
Αντιπρόεδρος: Κουλουμπή Μ.
Γενικός Γραμματέας: Ζαχαράκη Χ.
Ειδικός Γραμματέας: Κανταρτζή Σ.
Ταμίας: Ζωγράφου Φ.
Μέλη: Σαραντόπουλος Χ., Καραμπέτσου Μ.


2006-2007
Πρόεδρος: Ζωγράφου Φ.
Αντιπρόεδρος: Κεραμιώτου Κ.
Γενικός Γραμματέας: Ζαχαράκη Χ.
Ειδικός Γραμματέας: Γεωργαράκου Π.
Ταμίας: Μπάφας Χ.
Μέλη: Καπετάνιος Β., Κουλουμπή Μ.


2004-2005
Πρόεδρος: Ζωγράφου Φ.
Αντιπρόεδρος: Ζαχαράκη Χ.
Γενικός Γραμματέας: Κουλουμπή Μ.
Ειδικός Γραμματέας: Γεωργαράκου Π.
Ταμίας: Μπάφας Χ.
Μέλη: Κεραμιώτου Κ., Καπετάνιος Β.


2002-2003
Πρόεδρος: Ζωγράφου Φ.
Αντιπρόεδρος: Κεραμιώτου Κ.
Γενικός Γραμματέας: Κουλουμπή Μ.
Ειδικός Γραμματέας: Ζαχαράκη Χ.
Ταμίας: Μπάφας Χ.
Μέλη: Καπετάνιος Β., Ανδρεόπουλος Φ.


2000-2001
Πρόεδρος: Ζωγράφου Φ.
Αντιπρόεδρος: Πολίτης Ι.
Γενικός Γραμματέας: Τράκα Δ.
Ειδικός Γραμματέας: Βλαχαντώνη Κ.
Ταμίας: Στάβαρης Ι.
Μέλη: Πετρίκη Λ., Κουλουμπή Μ.


1998-1999
Πρόεδρος: Ζωγράφου Φ.
Αντιπρόεδρος: Τζουβελέκης Π.
Γενικός Γραμματέας: Σκουρολιάκου Μ.
Ειδικός Γραμματέας: Κουλουμπή Μ.
Ταμίας: Στάβαρης Ι.
Μέλη: Πετρίκη Λ., Βλαχαντώνη Κ.


1997
Πρόεδρος: Ζωγράφου Φ.
Αντιπρόεδρος: Τζουβελέκης Π.
Γενικός Γραμματέας: Σκουρολιάκου Μ.
Ειδικός Γραμματέας: Κουλουμπή Μ.
Ταμίας: Πετρίκη Λ.
Μέλη: Γεροντάκη Π., Στάβαρης Ι.


1995-1996
Πρόεδρος: Γεροντάκη Π.
Αντιπρόεδρος: Μπούρος Π.
Γενικός Γραμματέας: Αλεξάνδρου Ε.
Ειδικός Γραμματέας: Καλοφώνου Μ.
Ταμίας: Κυριακόπουλος Χ.
Μέλη: Μουράτος Μ., Τζουβελέκης Π.


1993-1994
Πρόεδρος: Γεροντάκη Π.
Αντιπρόεδρος: Μπούρος Π.
Γενικός Γραμματέας: Αλεξάνδρου Ε.
Ειδικός Γραμματέας: Μουράτος Μ.
Ταμίας: Χαλιβελάκης Δ.
Μέλη: Τζουβελέκης Π., Πετρόπουλος Κ.


1991-1992
Πρόεδρος: Γεροντάκη Π.
Αντιπρόεδρος: Πανουή Α.
Γενικός Γραμματέας: Αλεξάνδρου Ε.
Ειδικός Γραμματέας: Καλαμπόκα Γ.
Ταμίας: Καραμπέτσου Μ.
Μέλη: Γιαννάτου Α., Παπαγιαννίδης Τ.


1989-1990
Πρόεδρος: Αρβανίτης Δ.
Αντιπρόεδρος: Σούμπαση Μ.
Γενικός Γραμματέας: Γεροντάκη Π.
Ειδικός Γραμματέας: Καλαντώνη Κ.
Ταμίας: Πολίτης Ι.
Μέλη: Μπούρος Π., Θεοχάρη Κ.


1987-1988
Πρόεδρος: Μεντής Β.
Αντιπρόεδρος: Αρβανίτης Δ.
Γενικός Γραμματέας: Βιτώρος Δ.
Ειδικός Γραμματέας: Μαραβέλης
Ταμίας: Χαριτάκη Α.
Μέλη: Βουτυρά, Θαλασινού Φ.


1986
Πρόεδρος: Μεντής Β.
Αντιπρόεδρος: Πλακούδης Ν.
Γενικός Γραμματέας: Κουτεντάκης Γ.
Ειδικός Γραμματέας: Κοτσανάς Γ.
Ταμίας: Δημαρίδης Γ.
Μέλη: Αρβανίτης Δ., Τσουπάκης Γ.


1984-1985
Πρόεδρος: Ρούσσος Ν.
Αντιπρόεδρος: Τσίτσικα Α.
Γενικός Γραμματέας: Μαμάκου Ε.
Ειδικός Γραμματέας: Κουτεντάκης Γ.
Ταμίας: Τζονιχάκη Ι.
Μέλη: Τσιριγώτη Μ.


1982-1983
Πρόεδρος: Τσιριγώτη Μ.
Αντιπρόεδρος: Σιάννη Α.
Γενικός Γραμματέας: Δατσέρη Μ.
Ειδικός Γραμματέας: Καραμούζη Γ.
Ταμίας: Τσίτσικα Α.
Μέλη: Ρούσσος Ν., Θαλασινού Φ.